دسامبر 2023

دسامبر 2020

ردیاب شعاع زن مولکولیشن

توسط |2020-12-13T16:56:28+03:30دسامبر 13th, 2020|فلزیاب|

ردیاب شعاع زن یا فلزیاب انتنی در چند دسته تقسیم میگردد: انتنی خوراکی یا شاقولی که با اتصال نوع فلز یا هدف به بدنه ان عمل مینماید در اصل با اصول مولکولیشن استاتیک با حرکت [...]