دسامبر 2023

جولای 2020

فلزیاب فرکانسی وضعیت رادار

توسط |2020-07-21T12:23:40+04:30جولای 21st, 2020|فلزیاب فرکانسی|

فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی از وضعیت فرکانس در شرایط رادار برای تشخیص طلا یا انواع فلزات بهره میبرد فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی [...]

فلزیاب سیگنال یا نویز مزاحم

توسط |2020-07-14T14:53:22+04:30جولای 14th, 2020|فلزیاب|

فلزیاب سیگنال مزاحم یا نویز مزاحم را میتواند تشخیص داده و فلزیاب یا فلزیاب در مدار خود ان نویز یا پارازیت یا سیگنال مزاحم را نادیده گرفته یا از دید خود خارج نماید و فلزیاب [...]

فلزیاب هم جهتی با مولکول طلا

توسط |2020-07-08T10:42:53+04:30جولای 8th, 2020|فلزیاب|

ان دسته از منابع و مواد معدنی که در حالت وضعیت جذب پذیری میباشد در موقعیت هم جهتی با مولکول طلا قرار گرفته و شرایط بار الکترونی و الکتریکی طلا را جذب نموده و همین [...]

فلزیاب مغناطیسی همگرائی زمین

توسط |2020-07-05T20:53:54+04:30جولای 5th, 2020|فلزیاب, فلزیاب مغناطیسی|

فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج یا فلزیاب ولتاژ القایی در عمق زیاد توان تشخیص اهداف بخصوص طلا را به دلیل وجود میدان مغناطیس در سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی خود نداشته این [...]

ژوئن 2020

فلزیاب مدار مادون قرمز

توسط |2020-06-27T15:49:37+04:30ژوئن 27th, 2020|فلزیاب|

مدار سیستم فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی بصورت طراحی میگردد که میتواند طبقات متفاوت امواج و فرکانس ها و بازتاب موج مادون قرمز یا لیزر را دریافت نموده و در خود [...]

فلزیاب مادون قرمز مدوله

توسط |2020-06-25T11:28:59+04:30ژوئن 25th, 2020|فلزیاب|

مادون قرمز بعنوان یک سیستم مدوله کننده در کنار فرکانس بر روی سیستمهای راداری یا فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی بکاربرده میشود از انجا که خود مادون قرمز تراکم امواج الکترو مغناطیس است دارای [...]

نمایش مطالب بیشتر