سپتامبر 2020

فلزیاب حذف نویز غیر ضروری

توسط |2020-09-05T19:10:18+04:30سپتامبر 5th, 2020|فلزیاب|

رفع بحران نویز غیر ضروری که بازتاب با سرعت بالاتری را در صحنه کار ایجاد مینماید با شرایط تنظیماتی قابل تشخیص است که سرعت بازتاب را میتواند تشخیص دهد و این تنظیمات در وضعیت ماکروسکوپی [...]