ژانویه 2022

فلزیاب زمین تغییرات متفاوت

توسط |2022-01-01T10:38:01+03:30ژانویه 1st, 2022|فلزیاب|

حرکت با سرجستجوگر یا سنسور یا کوئل یا لوپ یا هر عامل انتقال دهند جریان و مغناطیس و انرژی و فرکانس به زمین یا اطراف یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب [...]