می 2023

فلزیاب مغناطیسی پراکندگی مغناطیس توسط طلا

توسط |2023-05-25T22:57:22+04:30می 25th, 2023|فلزیاب مغناطیسی|

یابنده مغناطیسی توان تشخیص طلا  و نقره را در عمق نداشته زیرا طلا  و نقره به دلیل جریان غیر مغناطیس بودن در میدان مغناطیس یابنده مغناطیسی ایجاد تغییرات برای تشخیص  تفاوت را شکل نمی دهد [...]