دسامبر 2023

آنتنی خوراکی اثر سیم پیچ برای تفکیک

توسط |2023-12-03T19:44:44+03:30دسامبر 3rd, 2023|فلزیاب آنتنی|

سیم پیچ در ردیاب خوراکی یا ردیاب مغناطیسی برای تفکیک و تبعیض طلا اثر متقابلی ندارد زیرا ردیاب مغناطیسی یا آنتنی خوراکی از اصول مغناطیس بهره میبرد و جریان بار الکتریکی منفی در ردیاب مغناطیسی [...]