فوریه 2024

فلزیاب میدان طلا ترکیب و تبدیل بر دیگر میدان ها

توسط |2024-02-03T10:09:01+03:30فوریه 3rd, 2024|دسته‌بندی نشده|

میدان فلزات دیا مغناطیس مانند نقره و مس و آلومینیوم بخصوص طلا در جریان انتقال میدان خود بر اطراف بر دیگر میدان ها مسلط میکردد و این شرایط را جریان انرژی اولیه حاصله از اتم [...]

ژانویه 2021

فلزیاب جریانات ایجاد خطا

توسط |2021-01-17T18:43:04+03:30ژانویه 17th, 2021|فلزیاب|

جریانات فشار نیرو های مغناطیسی یا فرکانسی که از شرایط منابع متفاوت در یک صحنه کار پدید آید میتواند بر حوزه اطراف خود نیرو وارده نموده ترکیب شده یا تبدیل گردد و میزان حجم فشار [...]