فوریه 2021

فلزیاب شرایط نسبی خطا

توسط |2021-02-05T11:57:39+03:30فوریه 5th, 2021|فلزیاب|

شرایط نسبی بودن مغناطیس و جریان و فرکانس و ولتاژ که فلزیاب ها بنابر ان عمل مینماید میتواند باعث ان گردد که فلزیاب یا رادار زمینی دستی نسبت به شرایط اطراف خود واکنش متفاوتی داشته [...]