ژانویه 2021

فلزیاب جریانات ایجاد خطا

توسط |2021-01-17T18:43:04+03:30ژانویه 17th, 2021|فلزیاب|

جریانات فشار نیرو های مغناطیسی یا فرکانسی که از شرایط منابع متفاوت در یک صحنه کار پدید آید میتواند بر حوزه اطراف خود نیرو وارده نموده ترکیب شده یا تبدیل گردد و میزان حجم فشار [...]