آوریل 2022

آموزش کار نرم افزار فلزیاب تصویری فرکانسی

توسط |2022-04-22T22:36:33+04:30آوریل 22nd, 2022|فلزیاب تصویری|

نرم افزار فلزیاب تصویری طبق اصول رادار نرم افزار اسکنر تصویری یا فلزیاب تصویری طبق اصول رادار طراحی گردیده و فقط نرم افزار که قابلیت تشخیص و تفکیک را دارا است میتواند برروی اسکنرتصویری یا [...]