آوریل 2022

فلزیاب تصویری تفکیک رنگ طلا با کالر پرو

توسط |2022-04-24T20:38:46+04:30آوریل 24th, 2022|فلزیاب تصویری|

عملکرد کار فلزیاب تصویری عملکرد کار فلزیاب تصویری را از روی نوع لکه رنگ های متفاوت با رنگ های گوناگون که آشکار میگردد میتوان مورد ارزیابی قرار داده و این شرایط در فلزیاب تصویری فرکانسی [...]