مارس 2021

فلزیاب تصویری جداسازی تراکم رنگ

توسط |2021-03-19T15:57:58+03:30مارس 19th, 2021|فلزیاب فرکانسی|

هرمنبع و تغییر میتواند توسط یابنده تصویری یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب تصویری مورد ارزیابی در جهت آشکار سازی قرار بگیرد تا بتواند اپراتور یا کاربر بر روی تغییرات تنظیمات در [...]