ژانویه 2024

جی پی ار نرم افزار

توسط |2024-01-31T15:52:53+03:30ژانویه 31st, 2024|فلزیاب|

نرم افزار جی پی ار یا هر نوع اسکنر تصویری انچه که مدار اصلی طبق تنظیمات تشخیص می دهد طبق اصول رادار تصویری به نرم افزار منتقل میکند انواع لکه رنگ ها بر روی صفحه [...]

آوریل 2022

آموزش کار نرم افزار فلزیاب تصویری فرکانسی

توسط |2022-04-22T22:36:33+04:30آوریل 22nd, 2022|فلزیاب تصویری|

نرم افزار فلزیاب تصویری طبق اصول رادار نرم افزار اسکنر تصویری یا فلزیاب تصویری طبق اصول رادار طراحی گردیده و فقط نرم افزار که قابلیت تشخیص و تفکیک را دارا است میتواند برروی اسکنرتصویری یا [...]