دسامبر 2020

فلزیاب پاسخ طلا توان عمق

توسط |2020-12-10T09:51:55+03:30دسامبر 10th, 2020|فلزیاب|

توان عمق یک فلزیاب یا ررادار زمینی دستی یا معدن یاب را در تشخیص و تفکیک طلا در عمق مورد ارزیابی قرار میگیرد و فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب پیشرفته توان تفکیک [...]

آگوست 2020

فلزیاب تغییر مقاومت زمین

توسط |2020-08-09T14:14:33+04:30آگوست 9th, 2020|فلزیاب|

در اثر تغییرات در وضعیت لایه های زمین شرایط تغییر مقاومت زمین نیز شکل میگیرد و همین موضوع میتواند فلزیاب ها از نوع دستگاه ها یا فلزیاب VLF یا تسلا یا یون یاب یا فلزیاب [...]