دسامبر 2023

فلزیاب مغناطیسی افت انتشار در مقابل بازتاب

توسط |2023-12-19T13:44:37+03:30دسامبر 19th, 2023|فلزیاب مغناطیسی|

در هر نوع یابنده مغناطیسی یا هر نوع فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف یا فلزیاب تی ار یا سیستم با موج مغناطیسی یا فانکشن ژنراتور در انتشار و بازتاب شرایط [...]

فلزیاب آنتنی بازتاب میدان هدف سرعت حرکت دسته آنتن

توسط |2023-12-17T09:38:22+03:30دسامبر 17th, 2023|فلزیاب آنتنی|

سرعت حرکت دسته آنتن در فلزیاب آنتنی (یا همان مکان یاب دوربرد) در شرایط عادی در زمین های معمولی و بدون منابع مزاحم و تعیین تنظیمات درست و صحیح بنابر دستورالعمل راهنمای آموزشی برای اهداف [...]

فلزیاب آنتنی فرکانسی مقابل هدف تک دسته پهلو به هدف

توسط |2023-12-04T11:26:32+03:30دسامبر 4th, 2023|فلزیاب فرکانسی|

طبق اصول مختصات یابی با فلزیاب آنتنی فرکانسی مدار طراحی شده طبق اصول رادار با فرکانس پایین یا مولتی فرکانس است اگر در محدوده مقابل هدف با تک دسته آنتن پهلو به هدف نموده شرایط [...]

نوامبر 2022