می 2024

مارس 2024

فلزیاب اثر دما هوا

توسط |2024-03-08T18:40:36+03:30مارس 8th, 2024|فلزیاب|

دما هوا بسیار سرد یا دما هو بسیار گرم باشد در عملکرد هر نوع فلزیاب یا یابنده یا جی پی ار یا رادار نفوذ کننده به زمین یا فلزیاب آنتنی (مکان یاب دوربرد) اثر مستقیم [...]

ژانویه 2024

فلزیاب طراحی مدار پیشرفته

توسط |2024-01-30T17:17:34+03:30ژانویه 30th, 2024|فلزیاب|

توجه به نوع طراحی مدار با ترکیب توانایی  بالا است که موضوع مطرح در کار فلزیاب یا یابنده است و در زمانیکه یک یابنده یا فلزیاب بتواند در زمان تست و تمرین طلا را در [...]

فلزیاب با تفکیک در عمق زیاد

توسط |2024-01-07T10:41:52+03:30ژانویه 7th, 2024|فلزیاب|

هر نوع یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب یا جی پی ار یا رادار نفوذ کننده به زمین یا فلزیاب تصویری اسکنردار یا فلزیاب آنتنی (همان مکان یاب دوربرد) در صورتی [...]

دسامبر 2023

فلزیاب مغناطیسی افت انتشار در مقابل بازتاب

توسط |2023-12-19T13:44:37+03:30دسامبر 19th, 2023|فلزیاب مغناطیسی|

در هر نوع یابنده مغناطیسی یا هر نوع فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف یا فلزیاب تی ار یا سیستم با موج مغناطیسی یا فانکشن ژنراتور در انتشار و بازتاب شرایط [...]

ژانویه 2023

فلزیاب جذبی

توسط |2023-01-13T20:06:58+03:30ژانویه 13th, 2023|فلزیاب|

جذبی بودن یابنده یا فلزیاب در شرایط مدارات طراحی شده با اصول رادار مورد قبول است و در شرایط یابنده یا ردیاب مغناطیسی مورد قبول و تایید نمیباشد زیرا یابنده مغناطیسی یا فلزیاب مغناطیسی مانند [...]

نوامبر 2020

نحوه کاربرد فلزیاب تفکیک دار

توسط |2020-11-18T20:15:52+03:30نوامبر 18th, 2020|فلزیاب|

نحوه کار فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی را باید اپراتور یا کاربر بطور دقیق با رعایت اصول مربوط به همان سیستم به انجام رساند تا کسب مهارت بدست آورد و یابنده حرفه [...]