می 2024

مارس 2024

مارس 2023

دسامبر 2020

آنتنی راداری فرکانسی

توسط |2020-12-18T15:42:18+03:30دسامبر 18th, 2020|فلزیاب|

فلزیاب انتنی راداری یا راداری فرکانسی که مدار ان طبق اصول رادار طراحی شده باشد و دارای تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI یا ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم میباشد فلزیاب انتنی [...]