دسامبر 2023

فلزیاب مغناطیسی افت انتشار در مقابل بازتاب

توسط |2023-12-19T13:44:37+03:30دسامبر 19th, 2023|فلزیاب مغناطیسی|

در هر نوع یابنده مغناطیسی یا هر نوع فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف یا فلزیاب تی ار یا سیستم با موج مغناطیسی یا فانکشن ژنراتور در انتشار و بازتاب شرایط [...]

آوریل 2022

فلزیاب فرکانسی طراحی دسته آنتن وی دی ای

توسط |2022-04-19T11:27:34+04:30آوریل 19th, 2022|فلزیاب فرکانسی|

فلزیاب فرکانسی آنتنی دسته انتن راداری نوع دسته آنتن طراحی شده برای یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب که بصورت ردیاب عمل مینماید باید با مشخصات مداری آن یابنده هماهنگ باشد [...]