فوریه 2024

فلزیاب طلا قدیمی نقره قدیمی زاویه انحرافی منحنی

توسط |2024-02-12T10:52:31+03:30فوریه 12th, 2024|فلزیاب|

فلزاتی که عمری از ان گذشته است و در محل اولیه خود دست نخورده باقی مانده باشد بخصوص فلزات در دسته دیامغناطیس مانند طلا و نقره باشد میتواند شرایط میدانی با زاویه انحرافی از فرکانس [...]

ژانویه 2024

دسامبر 2023

فلزیاب مغناطیسی افت انتشار در مقابل بازتاب

توسط |2023-12-19T13:44:37+03:30دسامبر 19th, 2023|فلزیاب مغناطیسی|

در هر نوع یابنده مغناطیسی یا هر نوع فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف یا فلزیاب تی ار یا سیستم با موج مغناطیسی یا فانکشن ژنراتور در انتشار و بازتاب شرایط [...]

فوریه 2022