فوریه 2024

فلزیاب میدان طلا ترکیب و تبدیل بر دیگر میدان ها

توسط |2024-02-03T10:09:01+03:30فوریه 3rd, 2024|دسته‌بندی نشده|

میدان فلزات دیا مغناطیس مانند نقره و مس و آلومینیوم بخصوص طلا در جریان انتقال میدان خود بر اطراف بر دیگر میدان ها مسلط میکردد و این شرایط را جریان انرژی اولیه حاصله از اتم [...]

فوریه 2022

فلزیاب پالسی طلا مغناطیسی

توسط |2022-02-21T12:45:07+03:30فوریه 21st, 2022|فلزیاب پالسی|

فلزیاب مغناطیسی تراکم مغناطیس و غیر مغناطیس فلزات یا منابع به نسبت شرایط مغناطیسی یا غیر مغناطیسی بودن جریان تراکم مغناطیس یا غیر مغناطیس در میدان های خود شکل می دهند که این به بار [...]