اطلاعات و مشاوره فلزیاب فلزیاب معدنیاب2022-11-29T21:07:13+03:30

» مجموعه فلزیاب ، فلزیاب و معدنیاب های این شرکت تولیدی از مرحله طراحی تا تولید در انحصار و اختیار این مجموعه تولیدی و صنعتی میباشد.
» کلیه سیستم های فلزیاب این مجموعه تولیدی و صنعتی در حضور مشتری و توسط خود خریدار آزمایش و تست میگردد.

» کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد.

» قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد.

» کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند.

»»» کلیه اطلاعات و مشاوره فلزیاب فلزیاب معدنیاب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

» فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، فلزیاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.

اطلاعات و مشاوره فلزیاب فلزیاب معدنیاب

مشاهده انواع کاتالوگ محصولات فلزیاب فلزیاب معدنیاب رادار زمینی دستی
مشاهده فیلم آموزشی و اطلاع رسانی فلزیاب فلزیاب معدنیاب رادار زمینی دستی اینستاگرام
مشاهده فیلم آموزشی و اطلاع رسانی فلزیاب فلزیاب معدنیاب رادار زمینی دستی

metal detector Magnetic diamagnetism non combination of fields

Due to the positive electric charge in the electromagnetic field diamagnetic metals repel or disperse the magnetic current as a result magnetic metals or magnetic detectors detect those metals that do not ionize or decay over time and are essentially diamagnets or paramagnets It doesn’t recognize the depth and when the force of the magnetic field of the magnetic detector or the magnetic detector does not respond well to the field of non magnetic metals or having a positive electric charge field this combination and the non transformation of the magnetic field emitted by the magnetic detector or the magnetic metal detector and the non-magnetic field Magnetism gold and silver are normal in the field space in a state of pressure on each other and these two opposite fields in the condition of putting pressure on each other in a natural and general state will bring a repulsive vortex situation of course pay attention to the magnetic detector or magnetic detector Due to the frequency formed by the voltage that shapes the magnetic wave shape in the magnetic field it is possible to find gold and silver or diamagnetic metals due to disturbance in the magnetic wave they are up to a few centimeters below the ground or at a shallow depth but a magnetic detector or a magnetic metal detector like Magnetic metal detectors such as pulse metal detectors or TR metal detectors or VLF metal detectors etc or generator function or systems with magnetic waveforms at great depth are not capable of detecting gold and silver at any Surface and Size

توسط |جولای 18th, 2023|فلزیاب مغناطیسی|

فلزیاب مغناطیسی فلزات دیا مغناطیس ترکیب نشدن میدان ها

فلزات دیا مغناطیس به دلیل بار الکتریکی مثبت در میدان الکترومغناطیس خود جریان مغناطیس را از خود دور یا پراکنده مینماید در نتیجه فلزات مغناطیسی یا ردیاب مغناطیسی ان دسته فلزات که به مرور زمان یونیزه یا پوسیده نمیشوند و در اصل دیا مغناطیس یا پارا مغناطیس میباشند را در عمق تشخیص نمی دهد و کلاً در زمان فشار نیرو میدان مغناطیس یابنده مغناطیسی یا ردیاب مغناطیسی به میدان فلزات غیر مغناطیسی یا دارای میدان بار الکتریکی مثبت بخوبی پاسخ نمی دهد که این ترکیب و تبدیل نشدن میدان مغناطیسی منتشره از یابنده مغناطیسی یا فلزیاب مغناطیسی و میدان غیر مغنطیس و طلا و نقره امری عادی در فضای میدانی در حالت فشار بر همدیگر است و این دو میدان مخالف هم در شرایط فشار وارد نمودن بر یکدیگر در حالت طبیعی و عمومی وضعیت  گردابی دفعی را به همراه خواهد داشت البته توجه نمایید ردیاب مغناطیسی یا یابنده مغناطیسی به دلیل فرکانس شکل گرفته از ولتاژ که شکل موج مغناطیسی را در میدان مغناطیس شکل می دهد توان گرفتن طلا و نقره یا فلزات دیا مغناطیس به دلیل اختلال در موج مغناطیسی تا چند سانت زیر زمین یا عمق کم دارا هستند ولی یابنده مغناطیسی یا فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب تی ار یا فلزیاب وی ال اف و …. یا فانکشن ژنراتور یا سیستم با شکل موج مغناطیسی در عمق زیاد توانایی تشخیص طلا و نقره را در هر سطح و میزانی را ندارند

توسط |جولای 18th, 2023|فلزیاب مغناطیسی|

Scanner imaging metal detector transmits the data of the main circuit to the software

The system finder software for Scanner Imaging Metal Detector or Image Scanner or Metal Detector Image Scanner or GPR or Ground Penetration Radar or Ground Handy radar or Scanner Detector or Manual Ground Radar Scanner for separation and discrimination the main purpose of the main circuit settings is ordered and the main circuit settings and software are determined correctly before imaging In the reflection of the field the same target set in the settings by the main circuit can also be identified and the system circuit is the most ready to respond to transfer data from the reflected fields to the software and recognize the frequency properties of the target field determined by the circuit  transmitted creates the best quality and such separation and discrimination conditions are related to circuits designed according to the principles of radar with low frequency or multi frequency emission and after imaging by changing the settings or filter and analysis in the software the conditions of detection in the direction of separation and discrimination The target set in settings with frequency properties emerges from other color spots or imaging or VDI numbers

توسط |جولای 16th, 2023|فلزیاب تصویری|

فلزیاب اسکنر تصویری انتقال داده مدار اصلی به نرم افزار

نرم افزار سیستم یابنده اسکنر تصویری یا  اسکنر رادار زمینی دستی و یا  رادار نفوذ کننده به زمین یا جی پی ار یا فلزیاب اسکنر تصویری برای تفکیک و تبعیض هدف اصلی از تنظیمات مدار اصلی دستور میگیرد و تنظیمات مدار اصلی و نرم افزار قبل از تصویرگیری درست تعیین گردد در بازتاب میدان همان هدف تعیین شده در تنظیمات توسط مدار اصلی نیز قابل شناسایی است و مدار سیستم برای انتقال داده ها از میدان های بازتاب شده به نرم افزار بالاترین آمادگی را برای پاسخ دارا میگردد و تشخیص خواص فرکانسی میدان هدف تعیین شده که توسط مدار منتقل میگردد بهترین کیفیت را ایجاد میکند و چنین شرایط تفکیک و تبعیض مربوط به مدارات طراحی شده طبق اصول رادار با انتشار فرکانس پایین یا مولتی فرکانس میباشد  و بعد از تصویرگیری با تغییر تنظیمات یا فیلتر و آنالیز در نرم افزار شرایط تشخیص در جهت تفکیک و تبعیض هدف تعیین شده در تنظیمات با خواص فرکانسی از دیگر لکه رنگ ها یا اعداد وی دی ای پدید میاید

توسط |جولای 16th, 2023|فلزیاب تصویری|

Metal Detector Magnetic Field composition reflection

The magnetic field emitted by a magnetic detector or a magnet detector or a function generator or a magnetic metal detector such as a pulse metal detector or a TR metal detector or a VLF metal detector… which operates with a magnetic waveform or a high negative electric charge when reaching the metal field Diamagnetism like gold and silver does not have the state of field combination to transform and create field pressure with a higher force for reflection and this is one of the factors that when these two fields do not combine with each other the conditions for detecting diamagnetism metals like gold and silver in depth It is not created for a magnetic detector or a magnet detector or a function generator or a magnetic metal detector such as a pulse metal detector or a TR metal detector or a VLF metal detector

توسط |جولای 16th, 2023|فلزیاب تصویری|

فلزیاب مغناطیسی بازتاب ترکیب میدانی

میدان مغناطیس منتشره از ردیاب مغناطیسی یا یابنده مغناطیس یا فانکشن ژنراتور یا فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب تی ار یا فلزیاب وی ال اف و …. که با شکل موج مغناطیسی یا بار الکتریکی منفی بالا عمل مینمایند در زمان رسیدن به میدان فلزات دیا مغناطیس مانند طلا و نقره وضعیت ترکیب میدانی برای تبدیل شدن و ایجاد فشار میدانی با نیرو بالاتر را برای بازتاب ندارد و این یکی از عواملی است که در زمان ترکیب نشدن این دو میدان با یکدیگر شرایط تشخیص فلزات دیا مغناطیس مانند طلا و نقره در عمق برای ردیاب مغناطیسی یا یابنده مغناطیس یا فانکشن ژنراتور یا فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب تی ار یا فلزیاب وی ال اف و …. ایجاد نمیگردد

توسط |جولای 16th, 2023|فلزیاب پالسی|

scanner imaging metal detector Discrimination Frequency Properties

The settings in the main detector circuit of the scanner imaging metal detector or Image Scanner or Metal Detector Image Scanner or GPR or Ground Penetration Radar or Ground Handy radar or Scanner Detector or Manual Ground Radar Scanner of the frequency type with the VDI number in the Edit and the Threshold of the Surface and Size are determined for the target and the separation and the discrimination of Gold and Silver or the Target set in the pre imaging settings according to the return reflection of the frequency properties of the target set in the pre imaging settings is done in the main circuit and the Separation and Discrimination of Gold and Silver and all kinds of Metals in the system with the principles of Frequency Radar with Detection The frequency properties of that reflected field

توسط |جولای 15th, 2023|فلزیاب فرکانسی|

فلزیاب اسکنر تصویری تفکیک و تبعیض خواص فرکانسی

تنظیمات که در مدار اصلی یابنده اسکنر تصویری یا فلزیاب اسکنر تصویری یا جی پی ار یا رادار نفوذ کننده به زمین یا اسکنر رادار زمینی دستی از نوع فرکانسی با عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم برای هدف مورد نظر تعیین میگردد و تفکیک و تبعیض طلا و نقره یا هدف تعیین شده در تنظیمات قبل از تصویرگیری طبق بازتاب برگشت خواص فرکانسی هدف تعیین شده در تنظیمات قبل از تصویرگیری در مدار اصلی انجام میشود و تفکیک و تبعیض طلا و نقره و انواع فلزات در سیستم با اصول رادار فرکانسی با تشخیص خواص فرکانسی ان میدان بازتاب شده میباشد

 

توسط |جولای 15th, 2023|فلزیاب فرکانسی|

Image scanner metal detector settings before imaging

 The settings of the main circuit and the software related to the image scanner detector or metal detector of the image scanner must be done before imaging so that during the imaging the emission or absorption conditions of the main target field determined in the pre imaging settings can be recognized in the reflection and the pre imaging settings in The mother control box and the software set the conditions of the VDI number and the Surface and Size Threshold to be equal to the desired target after imaging with the pre image settings in the filter and analysis of the software settings the ability to detect and separate and discriminate the types of sources and targets and Possible changes of course the best detection status is related to the desired target type which is determined in the VDI number settings in the Edit and Surface and Size Threshold before imaging in the main circuit and software and these conditions are set in any type of Scanner Detector Image or Metal Detector Image Scanner or GPR or Ground Penetrating Radar or Ground Handy Radar Scanner is available in frequency type

توسط |جولای 9th, 2023|فلزیاب تصویری|

فلزیاب اسکنر تصویری تنظیمات قبل تصویرگیری

تنظیمات مدار اصلی و نرم افزار مربوط به یابنده اسکنر تصویری یا فلزیاب اسکنر تصویری قبل از تصویرگیری باید به انجام برسد تا در حین تصویرگیری شرایط انتشار یا جذب میدان هدف اصلی تعیین شده در تنظیمات قبل تصویرگیری قابل تشخیص در بازتاب باشد و تنظیمات قبل از تصویرگیری در جعبه کنترل مادر و نرم افزار شرایط عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم را معادل هدف مورد نظر تعیین گردد بعد از تصویرگیری با وجود تنظیمات قبل از تصویری در فیلتر و آنالیز تنظیمات نرم افزار قابلیت تشخیص و تفکیک و تبعیض انواع منابع و اهداف و تغییرات انجام شدنی  که البته بهترین  وضعیت تشخیص مربوط به نوع هدف مورد نظر است که در تنظیمات عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم قبل از تصویرگیری در مدار اصلی و نرم افزار تعیین شده است و این شرایط را در هر نوع یابنده اسکنر تصویری یا فلزیاب اسکنر تصویری یا جی پی ار یا رادار نفوذ کننده به زمین یا اسکنر رادار زمینی دستی در نوع فرکانسی انجام شدنی است.

.

توسط |جولای 9th, 2023|فلزیاب فرکانسی, فلزیاب فرکانسی|