ژوئن 2024

ردیاب بدون خطا

توسط |2024-06-01T20:39:19+04:30ژوئن 1st, 2024|گنج یاب|

ردیاب بدون خطا یا فلزیاب بدون خطا یا هر نوع یابنده بدون خطا در دنیا وجود ندارد زیرا عوامل متفاوت میتواند ایجاد خطا نماید و این خطا در صحنه کار اصلی میتواند از زمین و [...]

ژانویه 2024

نوامبر 2022

مگنتومتر یون یاب گردابی دفعی تشخیص طلا

توسط |2022-11-08T19:16:27+03:30نوامبر 8th, 2022|گنج یاب|

میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت فلزات دیا مغناطیس و طلا و نقره در هر حالتی برای جریانات مغناطیسی یا میدان های الکترو مغناطیس با بار الکتریکی منفی وضعیت گردابی دفعی دارد و همه [...]

آوریل 2022

خرید فروش گنج یاب

توسط |2022-04-16T21:56:59+04:30آوریل 16th, 2022|گنج یاب|

خرید فروش فلزیاب خرید فروش فلزیاب درایران به تب انحراف در خرید فلزیاب روبرو شده و تبدیل به خرید و فروش گنج یاب شده است زیرا فروشنده فلزیاب برای فروش فلزیاب خود فلزیاب را گنج [...]

اکتبر 2021

فلزیاب خطا در فلزات مختلف

توسط |2021-10-10T17:32:24+03:30اکتبر 10th, 2021|گنج یاب|

امکان اینکه خطا در فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب در شرایط تشخیص پدید آید وجود دارد و خطا در تشخیص در یابنده های فرکانسی یا مغناطیسی از منابع هم شکل نیز میتواند [...]

آوریل 2021

فلزیاب کارکرد در پاسخ

توسط |2021-04-09T17:22:48+04:30آوریل 9th, 2021|گنج یاب|

واکنش سیستمهای یابنده در مناطق متفاوت میتواند یکسان نباشد و در یابنده های مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا وی ال اف یا تی ار و ..... تغییر وضعیت زمین یا تغییرات شرایط مغناطیس زمین و [...]

می 2020

موضوع گنج یاب

توسط |2020-05-25T20:29:45+04:30می 25th, 2020|گنج یاب|

در دنیا موضوعی بعنوان دستگاه گنج یاب وجود خارجی یا واقعی ندارد و موضوعی که برای گنج یاب مطرح میباشد این است که دستگاهی با نام گنج یاب در دنیا وجود ندارد یا سیستم یابنده [...]