مارس 2024

فوریه 2024

فلزیاب مغناطیسی عبور نفوذ میدان ترکیبی

توسط |2024-02-26T15:30:19+03:30فوریه 26th, 2024|فلزیاب مغناطیسی|

امری طبیعی است که مغناطیس از لایه های زمین عبور نمیکند و زمین و مواد معدنی و منابع بیشتر دارای انواع میدان مغناطیس ضعیف یا میدان مغناطیس قوی میباشد که در زمان انتشار مغناطیس از [...]

فلزیاب مغناطیسی تشخیص خطا با ترشهولد سطح و حجم

توسط |2024-02-24T11:32:28+03:30فوریه 24th, 2024|فلزیاب مغناطیسی|

هرنوع یابنده مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف یا فلزیاب تی ار و ... یا فانکشن ژنراتور یا هر نوع سیستم با شکل موج مغناطیسی دارای تنظیمات تشخیص اندازه سطح هدف یا [...]

فلزیاب مغناطیسی طراحی مدار و شرایط پاسخ

توسط |2024-02-22T13:37:42+03:30فوریه 22nd, 2024|فلزیاب مغناطیسی|

طراحی مدار هر نوع یابنده مغناطیسی یا فلزیاب مغناطیسی بسیار راحت و آسان است و اصولاً در دنیا این سیستمها بسیار زیاد با شکل های مختلف طراحی مینمایند که عملاً کار همه این دسته سیستمها [...]

فلزیاب مغناطیسی طراحی مدار بارالکتریکی فلزات مغناطیسی

توسط |2024-02-04T14:06:36+03:30فوریه 4th, 2024|فلزیاب, فلزیاب مغناطیسی|

میزان توان جریان مغناطیس منتشره در هر نوع یابنده مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف یا تی ار یا فانکشن ژنراتور یا سیستم با موج مغناطیسی وابسته به نوع طراحی مدار آن [...]

فلزیاب با شکل موج مغناطیسی  نفوذ به عمق زمین

توسط |2024-02-01T17:09:21+03:30فوریه 1st, 2024|فلزیاب مغناطیسی|

شکل موج مغناطیسی در هر صورت ترکیب اولیه خود را بعد از انتشار از هر نوع یابنده مغناطیسی یا فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف یا فلزیاب تی ار یا فانکشن [...]

ژانویه 2024

دسامبر 2023

نمایش مطالب بیشتر