ژوئن 2024

تست فلزیاب انتنی

توسط |2024-06-06T20:20:04+04:30ژوئن 6th, 2024|فلزیاب آنتنی|

فلزیاب انتنی (مکان یاب دوربرد) یا ردیاب یا روش تست ردیاب یا تست فلزیاب انتنی یا تست ردیاب طلا باید طبق اصول رادار زمینی دستی GROUND HANDY RADAR باشد زیرا فلزیاب انتنی یا ردیاب انتنی [...]

آوریل 2024

دسامبر 2023

فلزیاب آنتنی بازتاب میدان هدف سرعت حرکت دسته آنتن

توسط |2023-12-17T09:38:22+03:30دسامبر 17th, 2023|فلزیاب آنتنی|

سرعت حرکت دسته آنتن در فلزیاب آنتنی (یا همان مکان یاب دوربرد) در شرایط عادی در زمین های معمولی و بدون منابع مزاحم و تعیین تنظیمات درست و صحیح بنابر دستورالعمل راهنمای آموزشی برای اهداف [...]

فلزیاب آنتنی با دسته آنتن دور جعبه کنترل میچرخند

توسط |2023-12-04T10:29:51+03:30دسامبر 4th, 2023|فلزیاب آنتنی|

اینکه با بعضی از سیستمهای ردیاب مغناطیسی (همان فلزیاب آنتنی مغناطیسی یا مکان یاب دوربرد مغناطیسی)به دور جعبه کنترل با دسته آنتن دور میزنند یا دور جعبه کنترل چرخشی حرکت میکنند در اصل برای ایجاد [...]

آنتنی خوراکی اثر سیم پیچ برای تفکیک

توسط |2023-12-03T19:44:44+03:30دسامبر 3rd, 2023|فلزیاب آنتنی|

سیم پیچ در ردیاب خوراکی یا ردیاب مغناطیسی برای تفکیک و تبعیض طلا اثر متقابلی ندارد زیرا ردیاب مغناطیسی یا آنتنی خوراکی از اصول مغناطیس بهره میبرد و جریان بار الکتریکی منفی در ردیاب مغناطیسی [...]

نمایش مطالب بیشتر