دسامبر 2023

فلزیاب آنتنی با دسته آنتن دور جعبه کنترل میچرخند

توسط |2023-12-04T10:29:51+03:30دسامبر 4th, 2023|فلزیاب آنتنی|

اینکه با بعضی از سیستمهای ردیاب مغناطیسی (همان فلزیاب آنتنی مغناطیسی یا مکان یاب دوربرد مغناطیسی)به دور جعبه کنترل با دسته آنتن دور میزنند یا دور جعبه کنترل چرخشی حرکت میکنند در اصل برای ایجاد [...]

آنتنی خوراکی اثر سیم پیچ برای تفکیک

توسط |2023-12-03T19:44:44+03:30دسامبر 3rd, 2023|فلزیاب آنتنی|

سیم پیچ در ردیاب خوراکی یا ردیاب مغناطیسی برای تفکیک و تبعیض طلا اثر متقابلی ندارد زیرا ردیاب مغناطیسی یا آنتنی خوراکی از اصول مغناطیس بهره میبرد و جریان بار الکتریکی منفی در ردیاب مغناطیسی [...]

جولای 2023

می 2023

نمایش مطالب بیشتر