توسط |2022-01-24T10:59:51+03:30ژانویه 24th, 2022|فلزیاب فرکانسی|

با توجه به آنکه یک سیستم یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب میتواند بر روی منابع دیگر نیز واکنشی مانند هدف اصلی یا طلا یا فلزات را آشکار نماید میتوان ابراز نمود که تشخیص اینکه در ان محدوده واقعاً هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر وجود دارد با ترکیب و تغییر تنظیمات قابل تشخیص و بررسی است و بررسی محدوده صحنه کار اصلی برای مشخص نمودن وضعیت وجود هدف یا طلا یا فلزات در یابنده فرکانسی با تعیین عدد وی دی ای در ادیت و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد عملی میباشد و در صورتیکه منبعی دیگر سیگنال علائمی شبیه هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر را بازتاب نماید باید با تغییر تنظیمات در عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم این شرایط را متوجه شد و اپراتور یا کاربر میتواند با تغییر ترشهولد سطح و حجم بر روی یک عدد وی دی ای که متعلق به هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر هست نیز وجود هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر را در ان محدوده مورد بررسی قرار دهد و در بعضی مناطق هدفی وجود ندارد ولی شرایط منابع میتواند شبیه هدف اصلی باشد و خطا را در تشخیص ایجاد نماید و این مسئولیت اپراتور یا کاربر است که با تعیین یا تغییر تنظیمات در اصل بود و نبود هدف اصلی را مورد ارزیابی و تشخیص قرار دهد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.