کار فلزیاب تائید جستجو موفق

توسط |2021-04-14T21:49:33+04:30آوریل 14th, 2021|فلزیاب فرکانسی|

هر سیستم یابنده که بخواهد توانایی خود را نشان دهد باید توان تشخیص فلزات و طلا و هدف مورد نظر را داشته باشد و هر فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب که بخواهد توان تفکیک ان مشخص گردد به نسبت عمق نهایی ان یابنده باید بتواند طلا را در عمق تشخیص دهد و یک تکه طلا را به نسبت عمق نهایی خود در عمق یک تا سه متر تشخیص دهد و شرایط قدرت کارائی یابنده با نوع عملکرد مدار ان مشخص میگردد توان تفکیک و تشخیص در یابنده مغناطیسی با یابنده فرکانسی تفاوت زیادی داشته و فلزیاب های مغناطیسی توان جستجو طلا و فلزات پارا مغناطیس را در عمق نداشته و این از حاصل جریان میدان مغناطیس با بار منفی در سرجستجوگر یابنده مغناطیسی است که در عمق توان تشخیص طلا یا انواع فلزات با بار الکتریکی مثبت ندارد و یابنده فرکانسی با عدد وی دی ای و تنظیمات سطح و حجم میتواند شرایط وضعیت برگشت جریان خاص یک هدف یا طلا یا فلز را با دارا بودن بارهای الکتریکی منفی و مثبت از جریان میدان الکتریکی یا مغناطیسی با وضعیت انرژی ثابت و تشعشع متعادل را تشخیص داده و نسبت به نوع فلز یا طلا یا هدف از دیگر منابع جدا نموده و تفکیک نماید و تائید کار یک یابنده با توان تفکیک طلا در عمق مشخص میگردد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.