کار فلزیاب برای تفکیک در عمق

توسط |2021-11-14T14:42:44+03:30نوامبر 14th, 2021|فلزیاب|

موضوع اینکه یک یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب میتواند گنج طلا را پیدا نماید در یابنده ها مطرح نیست و نمیتوان هیچ یابنده ای از دسته مغناطیسی یا فرکانسی را گنج یاب معرفی نمود و بحث گنج یاب بودن تضمین عملیاتی برای تائید ندارد و ارزیابی و بررسی عمق تفکیک یابنده برای طلا یا انواع فلزات در زمان تمرین باید در نظر گرفته شود زیرا جداسازی در محدوده عملیات جستجو در صحنه کار اصلی با شرایطی متفاوت میتواند روبرو شود که جریانات منابع هم شکل یا ذرات مزاحم خطوط تشخیصی را پدید آورد که باعث اختلال در تمرکز سیستم یابنده بر روی هدف اصلی یا طلا یا فلزات مورد نظر گردد و خطوط فرکانسی یا مغناطیسی یا الکتریکی در صحنه کار اصلی شکل گرفته باشد که وضعیتی شبیه هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر را بصورت ترکیبی بازتاب نماید و در این حالت اپراتور یا کاربر باید با تغییر و ترکیب در تنظیمات بین ذرات مزاحم و وضعیت هدف اصلی یا طلا یا فلزات را مشخص نماید و این ترکیبی و تغییر تنظیمات برای تشخیص خطوط ترکیبی حاصل از ذرات مزاحم باید توسط اپراتور یا کاربر به انجام برسد تا موقعیت یا وجود هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر مشخص گردد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.