کار فلزیاب اثر فلزات بی ارزش

توسط |2021-04-02T12:51:28+04:30آوریل 2nd, 2021|فلزیاب فرکانسی|

بعضی از فلزات یا منابع که مانند زباله در گذشته و حال در زیر زمین قرار میگیرند موجب اشتباه در تشخیص فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی یا یابنده ها میشود و عمدتاً این فلزات یا منابع بی ارزش هستند و بیشتر این فلزات از ان دسته فلزاتی میباشند که تحت تاثیر و جذب آهنربا قرار میگیرند و همین مغناطیسی بودن این دسته فلزات یا داشتن بار منفی در جریان الکترونی خود در میدان الکتریکی و ایجاد میدان مغناطیسی میتواند تشخیص یابنده ها را با تغییرات یا اختلاف تشخیص خطا در مغناطیسی و غیر مغناطیسی بودن روبرو نموده و خود را به جای یک هدف با ارزش و کاهی اوقات طلا یا فلزات پارا مغناطیس نشان دهند و تغییر شرایط اولیه مغناطیسی این فلزات به حالت کربنی یا از دست دادن توان اولیه بار الکتریکی منفی خود وضعیت تاثیر پذیری را دارا میگردند و یک عامل ان این است که فلزات مغناطیسی که آهنربا انها را جذب مینماید در زمان پوسیدگی تحت مغناطیس زمین و شرایط میدان های الکتریکی و مغناطیسی دیگر منابع قرار گرفته و توان یا شکل بار الکتریکی اولیه خود را از دست داده و سریعتر به میدان مغناطیس پرفشار با بار الکتریکی با توان بالاتر که یابنده ها بر این فلزات پوسیده وارد میشود پاسخ داده و بیشتر مواقع از دست دادن توان اولیه مغناطیسی در فلزات مغناطیس موجب میگردد که پاسخ شبیه فلزات غیر مغناطیس یا غیر آهنی را آشکار نمایند

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.