پراب بار دار نمودن زمین

توسط |2022-05-26T20:52:23+04:30می 26th, 2022|فلزیاب|

فلزیاب باردار نمودن زمین با پراب
در صورتیکه زمین را با یک عامل دیگر از نوع جریان میدان الکترو مغناطیس یا ولتاژ یا مغناطیس با پراب باردار نمائید نیرو وارد بر زمین میتواند جریان بازتاب میدان الکترو مغناطیس یا مغناطیس با وضعیت تابش زاویه ای را پدید آورد که موجب انحراف در تشخیص سیستم یابنده یا فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی گردد و تغییرات زمین خود جریان بارهای الکتریکی منفی مربوط به میدان های شکل گرفته از تفاوت لایه ها را دارا است و در صورت وارد نمودن نیرو مضاعف بر این میدان های دارای بار الکتریکی ایستا یا استاتیک جریان غیر ایستا یا الکترو استاتیک پدید میاید که میتواند دیگر میدان ها را با تغییرات درفشار نیرو جدید بر هم شکل دهد که انحناء بازتاب این جریانات میدان های فعال شده خطا در تشخیص یابنده را پدید آورد و یکی از دلایلی که وجود نیرو پراب وضعیت خطا را پدید میاورد همین امر است و برای همین در یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب پیشرفته از پراب برای ایجاد نیرو یا فشار جریان میدان مضاعف به زمین بهره نمیبرند

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.