مگنتومتر یون یاب مغناطیس یون فلزات

توسط |2021-02-01T08:30:20+03:30فوریه 1st, 2021|مگنتومتر تصویری|

پاسخ به فلزات یا طلا یا اهداف نیاز به توان تشخیص ان یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب در جریان تشخیص دارد و مگنتومتر یا یون یاب یا تسلا توان تشخیص جریانات مغناطیسی و یون و جریان الکتریکی عادی طلا یا فلزات یا اهداف را نداشته و در مجموع مگنتومتر یا یون یاب یا تسلا شرایط و نیاز یابنده بودن برای تشخیص فلزات یا اهداف یا طلا را دارا نمیباشد و از انجا که فلزات یا مواد و منابع غیر مغناطیس یا پارا مغناطیس در شرایط ایجاد مغناطیس و جریانات پر فشار مغناطیسی نمیباشد در وضعیت حالت خود نیز یون یا الکترون آزاد با حرکت پر فشار در اطراف خود ندارند و از انجا که ساختار ترکیبی این دسته فلزات در طول زمان نیز دچار تغییرات مولکولی نمیشود یا در طول زمان نیز دارای تغییرات پدید مغناطیسی یا یونی که اثر گذار باشد نمیشوند و یکی از عواملی که یون یاب یا مگنتومتر یا تسلا شرایط تشخیص طلا یا فلزات با قدمت یا عمر زیاد را دارا نمیباشد زیرا ساختار این دسته فلزات یا طلا دچار تغییرات ایجاد فشار مغناطیسی یا یونی در حالت اولیه و در حالت تغییرات نمیشوند

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.