مگنتومتر یون یاب فلزات غیر مغناطیس غالب

توسط |2021-04-26T08:28:37+04:30آوریل 26th, 2021|فلزیاب فرکانسی|

فلزات پارا مغناطیس یا طلا یا ان دسته از فلزات و منابع و مواد غیر مغناطیس که دارای جریان بار الکتریکی مثبت و میدان الکتریکی مثبت هستند و در درون مولکول خود جریان بار الکتریکی منفی یا مغناطیسی قابل تشخیص ندارند بصورت ذاتی دارای انرژی و تشعشع پایدار و ثابت میباشند و این خود یکی از جریاناتی است که موجب میشود این دسته فلزات یا منابع پوسیده نشوند و با وجود این شرایط بار الکتریکی منفی یا مغناطیس زمین یا جریانات مغناطیس یا نیرو ها یا یون دیگر منابع و فلزات نیز بر این دسته فلزات غیر مغناطیس غالب نمیشوند و این پایداری انرژی باعث میگردد که توان بازتاب الکترونی قوی با بار مثبت در تراکم انرژی در خود داشته و تحت تاثیر جریانات مغناطیسی یا نیروهای مضاعف یا یونی دیگر منابع در حالت مغلوب قرار نمی گیرد و جریان نیرو طلا یا فلزات یا منابع پارا مغناطیس حالت غالب بر دیگر میدان ها و بار های الکتریکی منفی را داشته و زمانیکه جریانات دیگر منابع با الکترون و بار مثبت و انرژی ثابت طلا یا فلزات پارا مغناطیس برخورد مینمایند توان تغییر در ساختار مولکولی طلا و فلزات پارا مغناطیس را نداشته و ایجاد تغییرات مولکولی در طلا یا فلزات یا منابع پارا مغناطیس شکل نمیگیرد و این وضعیت رفتاری فلزات پارا مغناطیس مانند طلا موجب میگردد که مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب رفتار واکنشی طلا یا فلزات یا منابع پارا مغناطیس یا غیر مغناطیس یا طلا را حتی اگر مدت زیادی نیز از زمان عمر آنها گذشته باشد را تشخیص ندهند

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.