مگنتومتر یون یاب دفع مغناطیس یون

توسط |2021-03-16T16:35:46+03:30مارس 16th, 2021|فلزیاب|

ذات عملکردی فلزات دیا مغناطیس دفع جریان مغناطیس است مولکول طلا و فلزات پارا مغناطیس ایجاد کننده تغییرات در جریان مغناطیس و یونی دیگر منابع در درون خود است و زمانیکه الکترون از دیگر منابع به سمت طلا از شرایط مغناطیسی یا یونی حرکت نماید ساختار درونی مولکول طلا به دلیل بارمثبت الکترون ها و عدم تمایل به تغییر بار الکتریکی و شرایط انرژی ثابت و تشعشع متعادل میتواند الکترون های آزاد و شرایط الکترون مربوط به مغناطیس یا بار های الکتریکی دیگر منابع را در خود تغییر داده و با شرایط مولکولی مربوط به طلا یا فلزات پارا مغناطیس بازتاب نموده یا در جابجایی ذرات بار الکتریکی و میدان الکتریکی از الکترون تغییر یافته با شرایط طلا یا فلزات پارا مغناطیس عمل نماید و جریان مغناطیس و یونی اطراف خود را تحت شعاع تغییرات الکترونی و مولکولی خود قرار می دهند و طلا و فلزات پارا مغناطیس توان دفع جریانات مغناطیسی و یونی و الکتریکی را داشته و و هر عاملی که بخواهد به طلا و فلزات پارا مغناطیس جریان یا نیرو وارد نماید خود دچار تغییرات وضعیت مولکولی طلا و فلزات پارا مغناطیس میگردد و با چنین شرایطی تشخیص طلا و فلزات پارا مغناطیس با هر میزان و مدت عمری توسط مگنتومتر یا یون یاب یا تسلا انجام شدنی نمیباشد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.