مگنتومتر یون یاب تغییرات فیزیکی شیمیایی طلا

توسط |2022-01-02T20:17:45+03:30ژانویه 2nd, 2022|فلزیاب|

تشخیص طلا و انواع فلزات نیازمند شرایط واکنش در یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب میباشد و طلا یا انواع فلزات به نسبت شرایط مولکول در ذات خود جریان بار الکتریکی مثبت یا منفی میباشد و طلا یا فلزات پارا مغناطیس دارای جریان بار مثبت در الکترون خود در حین چرخش طبقاتی میباشد و شرایط طلا یا فلزات پارا مغناطیس در طول زمان دچار تغییرات شیمیایی یا فیزیکی نمیشود که پوسیده شود یا یونیزه شود و یک دلیل ان جریان بار الکتریکی در میدان الکتریکی طلا یا فلزات پارا مغناطیس است و تغییرات مغناطیسی یا یونی از دیگر منابع و جریانات در ذات مولکول طلا یا فلزات پارا مغناطیس وجود ندارد و نداشته و هر جریانی که بر طلا یا فلزات پارا مغناطیس وارد گردد دچار تعییرات با شرایط مولکولی طلا یا فلزات پارا مغناطیس شده و با مشخصات مولکولی طلا یا فلزات پارا مغناطیس بازتاب میگردد و مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب توان تشخیص طلا یا فلزات پارا مغناطیس را با شرایط بار مثبت در جریان میدان الکتریکی با بازتاب انرژی پایدار در الکترون ها ندارد و وجود تعداد یا نوع سنسورها مغناطیسی یا یونی در تشخیص طلا یا فلزات پارا مغناطیسی نیز اثر نخواهد داشت زیرا اصل سیستم مگنتومتر یا یون یاب یا تسلا توان تشخیص تراکم مغناطیس با بار منفی یا الکترون انرژی از داده شده را دارا است و در ذات خود طلا یا انواع فلزات پارا مغناطیس را تشخیص نمی دهد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.