مگنتومتر یون یاب اثر بر پارا مغناطیس

توسط |2021-10-14T21:45:39+03:30اکتبر 14th, 2021|فلزیاب فرکانسی|

هر مدت طلا در زیر خاک بماند وضعیت مغناطیسی یا یونی قابل تشخیص بخود نمیگیرد و با وجود چنین وضعیتی در کل مگنتومتر یا یون یاب یا تسلا توان تشخیص طلا یا فلزات پارا مغناطیس را در حالت جدید یا قدیم نخواهد داشت و اینکه جریانات یونی یا مغناطیسی بر روی طلا یا فلزات پارا مغناطیس اثر ندارد مرتبط با شرایط مولکولی طلا یا فلزات پارا مغناطیس است و عامل اصلی ان عدم تغییرات در مولکول درونی طلا یا فلزات پارا مغناطیس است که هر فشار مغناطیسی یا یونی که بر طلا یا فلزات پارا مغناطیس وارد میشود یا جذب میگردد در اثر شرایط مولکولی طلا یا فلزات پارا مغناطیس تحت تغییرات شرایط الکترونی و انرژی طلا یا فلزات پارا مغناطیس قرار گرفته و طلا یا فلزات پارا مغناطیس جریان وارده یا جذب شده را شبیه شرایط مولکولی و الکترونی خود تغییر داده و بازتاب مینماید و وضعیت دفع یا دیا مغناطیس را شکل می دهد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.