مگنتومتر طلا فلزات پارا مغناطیس

توسط |2021-12-26T13:04:37+03:30دسامبر 26th, 2021|فلزیاب|

طلا دارای شرایط مغناطیسی نمیباشد یا وضعیت مغناطیسی و آهنربایی و پوسیدگی یا یونیزه یا گردابی جذبی بخود نمیگیرد که مغناطیس سنج یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا بتواند وضعیت طلا یا فلزات پارا مغناطیس که دارای الکترون با بار مثبت است را تشخیص دهد و جریان مغناطیس در وضعیت الکترون با بار منفی میباشد و برای مشخص نمودن دسته فلزات پارا مغناطیس مانند طلا بخصوص در عمق باید سیستم فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا یابنده توان جداسازی شرایط میدان الکتریکی با بار مثبت را داشته باشد که یابنده فرکانسی با عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم این وضعیت را برای تفکیک انرژی و و تشعشع خاص طلا یا فلزات پارا مغناطیس دارا است و یابنده ای که بخواهد طلا یا فلزات پارا مغناطیس را درعمق جداسازی نماید باید در جریان جستجو بر محدوده اطراف سرجستجوگر خود فشار مغناطیسی وارد ننمایند که موجب دفع میدان مغناطیس از طلا یا فلزات پارا مغناطیس یا غیر مغناطیس برای تشخیص گردد یا نوع تشخیص مدار ان یابنده بنابر تشخیص شرایط مغناطیسی نباشد زیرا مغناطیس با هر تراکمی در طول زمان بر طلا و فلزات پارا مغناطیس غالب نمیشود و برای همین مگنتومتر یا مگنت یا تسلا توان تشخیص طلا یا فلزات پارا مغناطیس را نداشته

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.