مگنتومتر تصویری یون یاب تصویری وی دی ای

توسط |2022-11-05T13:58:18+03:30نوامبر 5th, 2022|مگنتومتر تصویری, یون یاب|

مگنتومتر تصویری یا یون یاب تصویری طلا را در هر شرایطی تشخیص نمی دهد و فرقی نمیکند که طلا جدید باشد یا طلا قدیمی باشد در کل هر نوع مگنتومتر یا یون یاب توان تشخیص و تفکیک طلا جدید یا قدیم را ندارد و هر نوع یابنده یا مگنتومتر یا یون یاب که طبق اصول تشخیص مغناطیس یا یون عمل نماید نمیتواند طلا جدید یا طلا قدیم را تشخیص دهد و طلا شرایط مغناطیسی ندارد که مگنتومتر ها بتواند طلا را تشخیص دهد و شرایط یون یاب برای تشخیص یون طلا نیز کاربرد ندارد زیرا یون طلا جدید در حدودی نمیباشد که یون یاب انرا تشخیص دهد و یون طلا قدیمی نیز با شعاع اتمی شکل میگیرد در اصل مگنتومتر ها یا یون یاب ها هیچ کدام دارای ساختار وضعیت فلزات و طلا و منابع با عدد وی دی ای VDI در ادیت edit در جهت تفکیک و جداسازی نمیباشد و مدار این دسته دستگاهای ذکر شده توانایی تشخیص ندارند و جریان میدان طلا یا فلزات یا فشار های مغناطیسی یا یون طلا یا فلزات و منابع را میتوان در یابنده فرکانسی دارای عدد وی دی ای VDI و ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم تشخیص داده و مشخص نمود که هر کدام عدد وی دی ای خاص خود را در ادیت و ترشهولد سطح و حجم دارا است و این هم از مزید های سیستم یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب از نوع فرکانسی با عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم است

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.