فلزیاب کار مهم عملیاتی

توسط |2021-10-01T20:41:39+03:30اکتبر 1st, 2021|فلزیاب|

در مناطقی که اهداف یا فلزات یا طلا در صحنه کار اصلی وجود دارد کار مهم در عملیات جستجو تعیین وضعیت هدف در ان محدوده است و اپراتور یا کاربر در تعیین مرکز هدف یا طلا یا فلزات باید اصول رفتاری سیستم فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب را در پاسخ در نظر داشته باشد و بعضی مواقع واکنش ایجاد شده مربوط به هدف مورد نظر یا محدوده مرکز هدف نمیباشد اما پاسخ دقیقاً مانند مرکز هدف در موقعیت نقطه زنی میباشد و اهمیت تنظیمات برای تشخیص مرکز هدف یا جداسازی شرایط منابع از هدف یا طلا یا فلزات و تعیین نقطه مرکز هدف کار مهم ان سیستم یابنده بنابر نوع طراحی و عملکرد اپراتور یا کاربر در نحوه تغییر و تعیین تنظیمات است و کیفیت طراحی و نوع سازمان چیدمان قطعات که با تنظیمات ارتباط دارد موقعیتی را در اختیار اپراتور یا کاربر قرار می دهد که بتواند نقاط ایجاد کننده خطا را از هدف اصلی جدا نماید و تشخیص اهداف در مناطق متفاوت نسبت به نوع زمین نیز با تنظیمات مرتبط میباشد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.