فلزیاب کارکرد در پاسخ

توسط |2021-04-09T17:22:48+04:30آوریل 9th, 2021|گنج یاب|

واکنش سیستمهای یابنده در مناطق متفاوت میتواند یکسان نباشد و در یابنده های مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا وی ال اف یا تی ار و ….. تغییر وضعیت زمین یا تغییرات شرایط مغناطیس زمین و مواد معدنی و منابع بر روی تعادل در تشخیص ان اثر مستقیم میگذارد و خود مغناطیس در حرکت توان حرکت مستقیم بدون پراکندگی و ترکیب و تبدیل و فشار نیرو بر دیگر منابع را تا فاصله زیاد را ندارد و سیستم یابنده مغناطیسی نتواند بخوبی واکنش درستی را برای تشخیص هدف اصلی از دیگر منابع و ذرات مزاحم نشان دهد ان دسته سیستم فانکشن ژنراتور که بعنوان یابند ارائه میگردد دارای ترکیب یا تعیین شکل موج های متفاوت از نوع دندان اره ای یا مثلثی و مربعی است که شکل گیری موج در فانکشن ژنراتور ها از وضعیت ایجاد شده میدان مغناطیس و شکل دادن فرکانس وارده بر میدان مغناطیس است که ترکیبی از شرایط انتشار موج مغناطیسی را با شکل موج خاص در ارسال ایجاد مینماید و براحتی در جهت بازتاب مسیر اصلی را در محدوده مستقیم با همان شکل ارسال شده را از دست می دهد و توان تفکیک طلا یا انواع فلزات را در عمق نخواهد داشت و ترکیب کاری ان مانند فلزیاب پالسی یا وی ال اف یا تی ار و ….. در تشخیص است و منابع زمین در مناطق متفاوت اثر مختلفی بر روی عملکرد فانکشن ژنراتور یا هر نوع یابنده مغناطیسی میگذارد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.