فلزیاب چرا منابع دیگر شبه طلا

توسط |2022-08-13T16:15:08+04:30آگوست 13th, 2022|فلزیاب|

چرا منابع دیگر شبه همگن هدف است
خطا از ترکیب منابع زمین یا تغییرات زمین عاملی است که اپراتور یا کاربر باید با توجه به نوع یابنده و تنظیمات ان و مهارت خود تشخیص دهد و اینکه بعضی از منابع و کانیها و جریان میدان ها وضعیت هم عرضی یا موازی را در شرایط مانند طلا یا نقره میگیرد این مربوط به هم مکان بودن و همگن بودن این منابع با جریان سیگنال یا بازتاب انرژی مربوط به میدان ها نزدیک به فلزات دیا مغناطیس یا طلا و نقره فلز شور شده است و به سیستم فلزیاب یا یابنده یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب از دسته فرکانسی یا ارتباطی ندارد چون ذات خلقت اینها این شرایط ایجاد مینماید ولی در صحنه کار اصلی این منابع حتی اگر اشتباه هم بازتاب داده باشد یا هر نوع عملیات از خطا زمین یا خطا اپراتور باشد در وضعیت دیواره دورنی یا مرکز هدف تغییرات در عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم بدهید مشخص میگردد که هدف اصلی است یا منابع همگن است این شرایط از کنترل اپراتور یا سیستم خارج است و ارتباطی با قدرت تفکیک و دقت و نحوه کار اپراتور دیگر ندارد و عیب سیستم یا اپراتور نیست خطا زمین است که تشخیص ان با اپراتور در نحوه کار تغییر تنظیمات برای تشخیص در محدوده هدف اصلی از اطراف ان یا از منابع و ذرات مزاحم است

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.