فلزیاب پیشرفته فلزات دیا مغناطیس طلا

توسط |2022-09-18T15:07:58+04:30سپتامبر 18th, 2022|فلزیاب|

فلزیاب تفکیک میدان طلا در عمق
هر نوع یابنده یا فلزیاب نمیتواند میدان طلا را در عمق زمین آشکار و تفکیک نماید زیرا طلا در شرایط دفع یا پراکنده و دور نمودن مغناطیس از خود است و طلا به خاطر بارالکتریکی مثبت خود در لایه های الکترونی شرایط دیا مغناطیس را دارا است و ذات طلا جریان میدان مغناطیس با توان بالا را ندارد و نسبت به فشار منابع میدان های اطراف در هر وضعیتی میدان طلا پایدار است و میدان طلا هر نوع فشار میدانی از یابنده ها را برای ترکیب میدانی و بازتاب قابل تشخیص پذیرا نمیباشد و برای همین ان دسته یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب که میتوانند طلا را در عمق تفکیک نماید در اصل فشار جریان نیرو میدان خود را بر میدان طلا غالب نموده تا وضعیت ترکیب و تبدیل میدان ها و بازتاب میدان طلا فراهم گردد و در اصل یابنده فرکانسی با نوع میدان الکترومغناطیس با بار الکتریکی مثبت شکل گرفته در میدان فرکانسی توانسته است شرایطی را شکل دهد که میدان طلا مورد آشکار سازی قرار بگیرد و با فشار جریان نیرو یا میدان خود بر طلا عامل واکنش میدان طلا در بازتاب شده و مدار خود یابنده نیز باید تعادل توان تشخیص جریان بازتاب میدان طلا را از عمق زمین داشته باشد تا بتواند به مرکز و محدوده طلا پاسخ دهد البته توجه نمایید طلا یا فلزات دیا مغناطیس که عمری از ان گذشته جریان گسترده ای از جریان خود را به اطراف خود وارد مینماید که از اصول حذف میدان های مغناطیسی زمین و الکترو مغناطیس ا بار الکتریکی منفی است

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.