فلزیاب پدید مادون قرمز

توسط |2020-12-10T13:44:36+03:30دسامبر 10th, 2020|فلزیاب|

نیرو و انرژی بار الکتریکی مربوط به الکترون ها میدان الکتریکی را شکل داده و در این جریان شکل گیری میدان الکتریکی تغییرات در بار الکتریکی موج و فرکانس پدید می اید و جریان میدان های الکتریکی پدید امده در حول محور یک هدف یا طلا یا فلز میدان الکتریکی را شکل داده و در این میان حرارت نیز پدید امده و از حرارت مادون قرمز نیز بوجود می اید
مادون قرمز متعلق به هدف یا طلا نشات گرفته از جریانات حرارت فلز یا طلا است و دارای میدان الکتریکی و مغناطیسی مربوط به ان فلز یا طلا متعلق به مادون قرمز میباشد که تغییر بار الکتریکی انها موج الکترومغناطیس مربوط به مادون قرمز را شکل می دهد
شدت جریان میدان الکتریکی وضعیت تراکم موج الکترو مغناطیس را برای پدیده مادون قرمز به نسبت ان فلز یا طلا ایجاد مینماید
در این شرایط فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی میتواند با انتشار فرکانس و تشعشعات الکترومغناطیس مربوط به مادون قرمز وضعیت مادون قرمز فلزات یا طلا را در کنار بازتاب فرکانس تشخیص داده و محدوده هدف را مشخص نماید

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.