فلزیاب پالسی میدان مغناطیس طلا

توسط |2022-03-19T15:21:41+03:30مارس 19th, 2022|فلزیاب|

میدان مغناطیس طلا در فلزیاب مغناطیسی
میدان مغناطیس که در سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی یابنده مغناطیسی یا ردیاب مغناطیسی شکل میگیرد وابستگی به نیرو ولتاژ ایجاد کننده همان میدان دارد و جریان ولتاژ که میدان مغناطیس را شکل می دهد در جریان حرکت توان اولیه و نیروی خود را از دست می دهد و در چنین شرایطی اگر طلا در عمق قرار داده باشد زمانیکه جریان میدان مغناطیس ردیاب مغناطیسی یا یابنده مغناطیسی به محدوده سطح هدف طلا میرسد به خاطر پراکنده شدن جریان نیرو میدان مغناطیسی یا از دست دادن توان جریان اولیه و دیا مغناطیس بودن طلا و جریان ناپذیری مغناطیس در ذات طلا فشار جریان میدان مغناطیس منتشر از سرجستجوگر یا آنتن یا کوئل و لوپ و سنسور مغناطیسی را دفع نموده و این عاملی برای پراکنده ترشدن جریان مغناطیس شده و توان بازگشت به سمت سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی را برای ایجاد اختلاف برای تشخیص نداشته و خود طلا نیز یک عامل پاسخ ندادن یابنده مغناطیسی مانند پالسی یا وی ال اف یا تی ار و .. و ردیاب مغناطیسی میباشد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.