فلزیاب پالسی طلا مغناطیسی

توسط |2022-02-21T12:45:07+03:30فوریه 21st, 2022|فلزیاب پالسی|

فلزیاب مغناطیسی تراکم مغناطیس و غیر مغناطیس
فلزات یا منابع به نسبت شرایط مغناطیسی یا غیر مغناطیسی بودن جریان تراکم مغناطیس یا غیر مغناطیس در میدان های خود شکل می دهند که این به بار الکتریکی منفی یا مثبت آن فلز یا منبع یا طلا بستگی دارد فلزات مغناطیسی که جریان بار الکتریکی منفی دارند میدان ایجاد شده در آنها میدان مغناطیس است و حاکم بر جریان حول محور این دسته فلزات مغناطیس با شدت جریان بیشتری از میدان های دیگر است و برای همین یابنده های مغناطیسی مانند پالسی یا وی ال اف یا تی ار و بی اف او و ای بی یا ردیاب های مغناطیسی این دسته فلزات و منابع دارای میدان مغناطیس را بهتر تشخیص می دهند و طلا دیا مغناطیس و مغناطیس را دفع مینماید و شرایط تراکم مغناطیس در خود ندارد که یابنده مغناطیسی یا ردیاب مغناطیسی بتواند آنرا تشخیص دهد و میدان فرکانسی و الکتریکی و الکترو مغناطیس طلا با وجود بار الکتریکی مثبت خود جریان مغناطیس را از خود دور یا دفع یا پراکنده مینماید و جریان تراکم مغناطیس ردیاب مغناطیسی یا یابنده مغناطیسی بر طلا در عمق فشار جریان وارد نخواهد کرد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.