فلزیاب پاسخ میدان طلا و فلزات

توسط |2023-01-11T19:55:32+03:30ژانویه 11th, 2023|فلزیاب|

هر نوع فلز و طلا و نقره یا مواد معدنی و کانیها و اجسام و هر چه که وجود دارد مولکول دارد در نتیجه دارای میدان خاص خود با بار الکتریکی مربوط به خود میباشد و هر نوع رادار یا یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب در انتشار فرکانس یا مغناطیس جریان بازتاب میدان فلزات و مواد معدنی و منابع و اجسام و هواپیما را تشخیص داده و مشخص مینماید و پاسخ فلزیاب یا یابنده یا رادار با دسته بندی فرکانسی یا مغناطیسی بودن در تشخیص میدان اهداف ارتباط دارد و میدان فلزات و منابع و مواد معدنی نیز در دسته بندی مجزا میباشد که در خصوصیات میدان اهداف شرایط بار الکتریکی مثبت و بار الکتریکی منفی نیز وجود دارد و پاسخ میدان طلا و نقره و فلزات یا اهداف به نوع انتشار میدان مغناطیسی با بار الکتریکی منفی و فرکانسی با بار الکتریکی مثبت بالا و منفی بسیار پایین در نحوه عملکرد یابنده یا فلزیاب نیز وابسته است

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.