فلزیاب پاسخ به میدان الکترو مغناطیس طلا

توسط |2022-03-01T21:47:01+03:30مارس 1st, 2022|فلزیاب|

اثر میدان بر تشخیص فلزیاب
جهت تشخیص میدان مغناطیسی یا میدان فرکانسی یا میدان الکتریکی یا میدان الکترو مغناطیس وابسته به ترکیب ساختار طراحی و نوع تشخیص آن یابنده یا فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی دارد و طراح چه خصوصیاتی را برای تشخیص میدان منابع و فلزات و اهداف تعیین نموده است و در تشخیص بین میدان های مغناطیسی یا میدان الکتریکی و میدان فرکانسی تنظیمات میتواند تعیین نماید که به کدام فلز یا منابع یا طلا یا اهداف واکنش نشان دهد و خاصیت تشخیص مغناطیس یا فرکانس میتواند توان تفکیک میدان مغناطیسی یا فرکانسی را شکل دهد یابنده فرکانسی توان تشخیص میدان فرکانسی و میدان الکترو مغناطیس و میدان مغناطیسی را بنابر شرایط تعیین عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم دارد و این میدان ها شرایط شبیه به هم را نداشته زیرا هر کدام جریان بازتاب الکترونی بار الکتریکی منفی یا مثبت خود را دارا است و جداسازی آن با تعیین تنظیمات در بهترین شرایط به انجام میرسد که میتوان هدف اصلی را از دیگر منابع با تعیین تنظیمات و تغییر تنظیمات مشخص نمود

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.