فلزیاب پاسخ به ذرات مزاحم

توسط |2022-03-27T20:15:47+04:30مارس 27th, 2022|فلزیاب|

فلزیاب پاسخ بدون هدف
زمانیکه میدان مغناطیسی یا فرکانسی از سرجستجوگر یابنده منتشر میگردد و با منابع و موانع برخورد میکند بطور طبیعی میدان مربوط به دیگر منابع و موانع به سمت سرجستجوگر یابنده باز میگردد و میتواند ایجاد تشخیص در یابنده را شکل دهد که این پاسخ از یابنده ارتباطی با هدف نداشته باشد که میتوان ابراز نمود پاسخ بدون هدف مورد نظر آشکار شده است و پاسخ در فلزیاب یا یابنده در شرایط متفاوت میتواند از جریان خطا حاصله از زمین یا منابع زمین باشد و میدان انتشار یافته از فلزیاب یا یابنده یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب با منابع و کانیها یا سنگ ها یا جریان میدان های شکل گرفته در زمین برخورد نموده و بر هم فشار وارد نمایند و فشار بازتاب شده از دیگر منابع در میدان یابنده اختلاف را شکل دهد و این اختلاف در زمان وارد شدن نیرو دو میدان بر هم پدید آید و میدان منابع زمین یا دیگر عوامل با نظم و سرعت هم شکل هدف به سمت عامل ارسال کننده یا مبداء ارسال یا سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی بازگردد و موجب گردد که میدان در سرجستجوگر یابنده دچار تغییرات گردد و خطا از تغییرات وضعیت زمین در یابنده پدید آید و در اینجا دیگر برای تشخیص اینکه این برگشت میدان متعلق هدف اصلی یا منابع دیگر است به نوع عملکرد مدار یابنده و توان تشخیص مدار یابنده ارتباط داشته و مدار یابنده و نحوه نوع تنظیمات و تشخیص اپراتور یا کاربر در مشخص نمودن هدف اصلی از ذرات مزاحم مطرح میباشد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.