فلزیاب وی ال اف تفکیک طلا غیر مغناطیس

توسط |2022-03-10T11:18:17+03:30مارس 10th, 2022|فلزیاب|

فلزیاب مغناطیسی فقط تفکیک طلا
بعضی سیستم ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف یا تی ار و ….. را در مدار به شکلی تنظیم مینمایند که فقط غیرآهنی را بگیرد و زمان نشان دادن عملکرد سیستم طلا GOLD را به سیستم فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف یا تی ار و ….. نشان داده و سپس بر روی یک هدف اهنی گرفته و سیستم فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف یا تی ار و ….. به اهن پاسخ نداده و صدای ایجاد نمی نماید با انکه طلا GOLD و مس COPPER که هر دو غیر اهنی است را در جلو کوئل یا لوپ یا سر جستجوگرهمین فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف یا تی ار و ….. بگیرید نمیتواند از هم تفکیک نماید و واکنش این نوع فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف یا تی ار و ….. بر روی کلیه فلزات غیراهنی یکسان میباشد و نمی تواند تفکیک نماید و تفاوت دو فلز غیر آهنی مانند طلا و مس را تشخیص نمیدهد حال این واکنش میخواهد با صدا یا اعداد دیجیتال یا بارگرافیک باشد یک واکنش یکسان از خود بر روی فلزات هم طبقه نشان میدهد یا پاسخ میدهد و نمی تواند بین دو هدف غیراهنی مانند طلا GOLD یا مس COPPER را مشخص یا جدا نماید تا اپراتور متوجه گردد و در مغناطیسی های که از عدد وی دی ای بهره میبرند در عمق کم میتواند جداسازی را انجام دهد ولی در عمق نمیتوانند این هدف از کدام نوع است بخصوص برای عمق زیاد چنین توانائی تفکیک و جداسازی را ندارد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.