فلزیاب واکنش مادون قرمز

توسط |2021-01-18T09:31:27+03:30ژانویه 18th, 2021|فلزیاب|

با توجه به انکه هر منبع یا فلز یا طلا دارای انرژی و تشعشع و حرارت است ترکیب مادون قرمز نیز از وضعیت حرارت مربوط به انرژی و تشعشع پدید می اید و تششعات الکترو مغناطیس نیز از موقعیت جریان الکتریکی و مغناطیسی شکل خواهد گرفت و شدت جریان میدان الکتریکی وضعیت تراکم موج الکترو مغناطیس را برای پدیده مادون قرمز به نسبت ان فلز یا طلا ایجاد مینماید البته در نظر داشته باشید که منابع و مواد و فلزات پارا مغناطیسی به دلیل پائین بودن وضعیت مغناطیسی انها دارای شرایط الکترومغناطیس با بار الکتریکی مثبت و غالب جریان دفع مغناطیس دیگر منابع یا فلزات برای ترکیب یا تبدیل میباشد و عمدتاً جریان الکترو مغناطیس این دسته فلزات یا منابع یا مواد غالب بر جریانات بار منفی یا مغناطیسی میباشد
در این شرایط فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب فرکانسی با عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم میتواند با انتشار فرکانس و تشعشعات الکترومغناطیس مربوط به مادون قرمز وضعیت مادون قرمز فلزات یا طلا را در کنار بازتاب فرکانس تشخیص داده و محدوده هدف را مشخص نماید

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.