فلزیاب واکنش اثری منابع

توسط |2021-04-20T16:18:05+04:30آوریل 20th, 2021|فلزیاب فرکانسی|

یابنده در شرایط تشخیص نیاز به تعادل در تنظیمات برای حذف اثری دیگر منابع بر واکنش خود دارد یا با تعادل در تنظیمات میتوان جریان واکنش را برای حذف منابع یا ذرات مزاحم از دیگر منابع فراهم آورد و دید تشخیص سیستم فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب را برای جداسازی جریانات هم عرض هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر را در پوشش تشخیص قرار داده تا نقاط بحرانزا یا ایجاد کننده خطا آشکار گردد و تفاوت این نقاط ایجاد کننده خطا از نقاط مربوط به هدف اصلی یا طلا یا فلزات مشخص گردد که شکل گیری وضعیت دقیق در تشخیص فلزات یا طلا یا اهداف با روش درست تعیین و تغییر تنظیمات قابل تشخیص خواهد بود و منابع اثر بالاتری را بر روی سیستمهای یابنده مغناطیس نسبت به اثر یابنده فرکانسی خواهد داشت و یابنده فرکانسی با عدد وی دی ای و ترشهولد سطح و حجم دارا توان مداری در جداسازی بازتاب انرژی و تشعشع منابع گوناگون و فلزات و طلا و ذرات مزاحم از یکدیگر است و حذف اثر واکنش بر روی ذرات مزاحم یا منابع به نوع طراحی مدار و مغناطیسی یا فرکانسی بودن و تنظیمات ان سیستم یابنده دارد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.