فلزیاب نیرو حرارت مادون قرمز

توسط |2020-03-22T11:25:29+04:30مارس 22nd, 2020|فلزیاب|

نیرو و انرژی در فلزات موجب شکل گیری حرارت مربوط به ان فلز یا هدف یا طلا میگردد و هدف یا فلز یا طلا دارای حرارت و بطبع در اثر بوجود امدن حرارت میدان الکتریکی و مغناطیسی مربوط به حرارت پدید امده و مادون قرمز مربوط به ان فلز یا طلا شکل میگیرد
مادون قرمز خود نیز ذاتاً دارای تشعشات الکترو مغناطیس یا امواج الکترو مغناطیس به نسبت نوع ان فلز میباشد
مادون قرمز پدید امده از حرارت فلز یا طلا خود دارای میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی مختص به خود و شکل گرفته از جریان الکترونی طلا یا فلز است
میدان الکتریکی و میدان مغناطیس مادون قرمز خود شکل دهنده موج الکترو مغناطیس است
پدیده جریان میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی مادون قرمز تراکم موج الکترو مغناطیس را که مربوط طلا یا فلز است شکل می دهد
موج الکترومغناطیس مربوط به مادون قرمز منتشر شده از فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی در صحنه کار منتشر شده و در این جریان با وضعیت مادون قرمز طلا یا فلز مورد نظر هم جهت شده و با جابجائی ذرات الکتریکی مادون قرمز فلزیاب یا رادار زمینی دستی با مادون قرمز طلا یا فلز تعیین شده در عدد وی دی ای VDI شرایط تشخیص و تفکیک در کنار فرکانس منتشر شده از سیستم و بازتاب ان شکل میگیرد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.